top of page
ABUIABACGAAg8NsssuTxgUot4CcYTCADziQAw.jpg

Sürdürülebİlİrlİk

“Bİr sonrakİ büyük şey Metaverse ve Sürdürülebİlİrlİğİn dostluğuyla gerçekleşecek.”

 

Djital girişimler karbon emisyonlarının yüzde 5’inden sorumlu tutulurken,  çevrimiçi kalmanın gerçek dünyamızın ısınmasına neden olduğunu biliyoruz. Doğa, değiş tokuş yapabileceğimiz ve bir yerden eksiltirken diğer yerden iyileştirme çabasına gireceğimiz bir meta değil.  Biraz olsun bu etkiyi azaltmak adına, iklim değişikliğiyle mücadelede Net sıfır hedefine katkı sağlamak amacıyla tüm süreçlerimizde sürdürülebilir olmayı taahhüt ediyoruz.

Ofis içerisinde yalın üretim ilkelerini benimsiyor ve enerji verimliliği ile ilgili çalışmalarımızla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ediyoruz.

Sürdürülebilirlik ve metaverse kavramlarının birlikte kullanımları hakkında daha fazla içerik için blog sayfamızı takipte kalın.

Sosyal Etki

Oyun endüstrisi her geçen gün daha fazla büyürken, çatısı altında birleşen çalışan sayısı da artıyor. Eşit, şeffaf ve kapsayıcılık ilkelerine dayalı bir kültür geliştirmeye odaklanan Lugal Games; çeşitlilik ve toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanıyor. Bilinçli, sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde operasyonlarımızda ve yönetimimizde sosyal etki hedeflerine ulaşmak için hizmet ediyoruz. 

 

Elbette yalnızca kurum içinde eşitliğini sağlamanın ve az da olsa sürdürülebilir çıktılar elde etmenin yeterli olmayacağının farkındayız. Ancak biliyoruz ki her birimizin küçük adımları sosyal etkiyi bir çığ gibi büyütecektir.

Peki, bu konuda neler yaptık?

  • Gelir dağılımındaki eşitliğin sağlanması ve herkesin  cesurca düşüncelerini sergilediği harika bir iş ortamını mümkün hale getirdik.

  • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 8. maddesine odaklanarak güvenlik ve ücretlendirme açısından asgari standartların karşılandığı, insana yakışır bir istihdam sağladık.

  • Renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen kesin ve net politikalarımız sayesinde her bir çalışma arkadaşımız şirket kültürümüzün bir parçası olmaktan gurur duyar hale geldi.

“Bize rehberlik eden ve bizi güçlü kılan değerlerimizdir.”

İnsana Saygı

Çalışma arkadaşlarımızın gelişimi ve refahına önem veriyor, performanslarını ödüllendiriyoruz.

Hesap Verebilirlik

Paydaşlarımıza, yatırımcılarımıza ve faaliyetlerimizden etkilenen herkese karşı şeffaflık anlayışını benimsiyoruz.    

Kişisel Sorumluluk

İnsana, doğaya ve hayvanlara karşı tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek konusunda kişisel sorumluluklar alıyoruz. Bu şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır.

Toplulukları ve Doğayı Destekleme

Dezavantajlı topluluklara sahip çıkıyor, doğanın sessiz ve savunmasız her bir canlısını koruyoruz.

Sürekli İyileştirme

Üretimde kullanıcı odaklı, sürekli geliştirme ve kalite yaklaşımıyla çalışıyoruz. İşbirliklerimizi de bu değer üzerine inşa ediyoruz.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

Adil ve eşit çalışma ortamı çalışanlar için birer ütopya olabilir. Bizler her bir takım arkadaşımızın potansiyellerini ortaya koyabileceği bu ütopyayı mümkün kılıyor.

CEO'nun Mesajı

e1_1538650951.jpg

Rahmi Aydemir, CEO

“Mobil oyun dünyası her geçen gün daha fazla yenilik ve teknolojik gelişmeyle kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Büyüyen sektörle birlikte artan istihdam ve nitelikli iş gücü ihtiyacı artık şirketlerin birer ticari işletme kadar eğitim üssü de olmalarını gerektiriyor.

Lugal Games’in, hikaye odaklı ve kaliteli içeriklerinin yanı sıra,  eğitim ve sürdürülebilirlik idealine verdiği önemle uzun vadeli ve katma değer sağlayacak yol haritasını hayata geçirme yolculuğunda; büyük bir özveri ile bizlere eşlik eden değerli çalışma arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.”

Saygılarımla
 

bottom of page